Kami Memuji KebesaranMu – Sound Of Praise

Kami memuji kebesaranMU
Kami memuji kebesaranMU

Kami memuji kebesaranMU

    G    C  C#dim G Bm Em
Kami memu - ji kebesaran--Mu
    Am D     G D
Ajaib Tuhan ajaib Tuhan
    G    C  C#dim Em  
Kami memu - ji kebesaran--Mu
    Am D    G
Ajaib Tuhan ajaib Tuhan
 

Lyric:
KAMI MEMUJI KEBESARAN-MU
AJAIB TUHAN, AJAIB TUHAN
KAMI MEMUJI KEBESARAN-MU
AJAIB TUHAN, AJAIB TUHAN

Author: chord info