Tag: Saputangan Na Marsulam Goar Mi

Saputangan Na Marsulam Goar Mi - Jack Marpaung
0 130
Posted in Chord CHORD GITAR folk songs Lyrics

Saputangan Na Marsulam Goar Mi – Jack Marpaung – Chord & Lyric

Saputangan Na Marsulam Goar Mi – Jack Marpaung – Chord & Lyric Title Song : Saputangan Na Marsulam Goar Mi Singer : Jack Marpaung key…

Continue Reading Saputangan Na Marsulam Goar Mi – Jack Marpaung – Chord & Lyric